Aleksandra je master pedagoškinja sa deset godina radnog iskustva u školi. Suosnivačica udruženja Putevi edukacije iz Novog Sada. Sertifikovana NLP praktičarka. Koautorka više online kurseva namenjenih zaposlenima u školi, kao i programa namenjenih roditeljima. Aktvno se bavi pisanjem i realizacijom projekata u oblasti obrazoanja. Autorka akreditovanog programa „Kako napisati projekat iz oblasti obrazovanja?“. Autorka tekstova na platformi Zelena učionica. Otvorena za nove ideje i konstruktivan pristup ličnom razvoju. Majka troje dece.