Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, položila pravosudni i advokatski ispit. Radila je u advokatskoj kancelariji i Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nosi bogato iskustvo u izradi pravne ekspertize predloga zakona i amandmana na predloge zakona. Aktivno učestvuje u svim kampanjama udruženja Mame su zakon – od pisanja Predloga za ocenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom, preko akcije podrške Pravnog ima, do kampanja za izmene zakona koje se i sad aktivno sprovode. Sekretarka i pravna savetnica udruženja Mame su zakon od osnivanja. Govori engleski i španski jezik. Voli da čita popularnu psihologiju i biografij.