Freelance grafička dizajnerka, mama dvoje dece sa punim radnim vremenom. Diplomirala na Beogradskoj akademiji politehnike, smer grafički dizajn. Profesionalnu karijeru započela je 2005.godine. Poseduje veliko iskustvo u saradnji sa klijentima iz preduzetničkog sektora. Sa neprofitnim organizacijama sarađuje volonterski ili profesionalno. Oduvek je težila građanskom aktivizm. Saradnju sa “Mame su zakon” započela je 2017. godine. Učestvovala u svim kampanjama inicijative, zatim udruženja Mame su zakon od osnivanja. Zadužena je za kreiranje vizuelnog identiteta i prezentaciju na društvenim mrežama.