Tatjana MacuraU privatnom poslu od 2007. godine, oblast telekomunikacija. Strukovna ekonomistkinja. Narodna poslanica u XI skupštinskom sazivu (2016-2020); članica više skupštinskih odbora (Odbora za rad i socijalna pitanja, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prava deteta, Odbora za kulturu i medije, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo) i jedna od koordinatorki ŽPM. Radila na izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, tzv. Zakona o nestalim bebama, Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Zakona o radu, kao i na drugim zakonima koji se odnose na položaj trudnica i porodilja preduzetnica. Uticala na izmenu propisa koji se odnose na položaj porodica dece sa invaliditetom, kao i propisa koji se odnose na kupovinu prve nekretnine uz podršku države. Inicijativu Mame su zakon pokrenula u decembru 2017. godine. Predsednica udruženja Mame su zakon od 2019. godine. Rođena u Beogradu 1981. godine, živi u Zemunu, udata i majka dvoje dece.