Saopštenja

Ne, ministre, grešite – presudna je uloga države!

Pokušaj da se višedecenijski problem pada nataliteta reši zakonom koji je svojevremeno predstavljen kao “borba protiv porodiljske i trudničke mafije” doživeo je debakl.

Najpre, žene nisu mafijašice koje kada požele da postanu i majke imaju za cilj da “ojade” državnu kasu. Većina žena rađa dete ili decu jer to želi i kada misli da su se za to stekli uslovi, u dogovoru sa partnerom.

Mnoge žena pogađaju odredbe lošeg Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i kao što već rekosmo, ne ohrabruje ih da se odluče za novi korak u životu. Sa tim nemaju veze ni emacipacija, a ni insistiranje na ravnopravnosti kako Vi u izjavi diskretno sugerišete. Na kraju, dete nije samo briga majke, već i oca, te s tim u vezi emancipacija žena neminovno dovodi i do emancipacije muškaraca koji sve više žele i preuzimaju obaveze koje su u patrijarhalnim okvirima bile strogo rezervisane isključivo za žene.

Zakon i nespretne izjave zvaničnika Vlade Republike Srbije nanele su ogromnu štetu i poljuljale poverenje u sistem i državu u najosetljivijem periodu života i stvorile dodatnu nesigurnost kada je o proširenju porodice reč.

Podsetićemo Vas po ko zna koji put da su ovo izmene koje se očekuju kako bi se vratilo poljuljano poverenje u pronatalitetne politike Vlade:

👉 Fokus pronatalitetnih politika promeniti sa porodica koje imaju troje i više dece na porodice koje čekaju prvo ili drugo dece (broj dece po porodici je 1,6). To ne znači da se mora odustati od mera podrške višečlanim porodicama, već da se mora izdvojiti veći procenat BDP-a kako bi se pojačala podrška i onima koji je do sada nisu dobili u dovoljnoj meri.

👉 Garantovati naknade najmanje u visini republičkog minimalca tokom čitavih godinu dana odsustva sa posla nakon rođenja deteta, a ne samo tokom prva 3 meseca.

👉 Prestati sa diskriminacijom žena koje samostalno obavljaju delatnosti – ne uslovljavati ih da zatvore firmu ako nemaju način da finansiraju dodatnu radnu snagu; omogućiti im da prenesu odsustvo sa posla radi nege deteta na partnera, kako im se privatni poslovi kojima pune budžet ne bi ugasili; da za treće dete koriste 2 godine odsustva sa posla. Pokažite da cenite samostalnost koju preduzetnice imaju.

👉 Da se prepoznaju porodice koje imaju više od 4 dece, a koje sadašnji zakon ne prepoznaje. Kao što i sami rekoste, u pitanju su uglavnom najsiromašnije porodice. Njih nema mnogo i jednostavno je sramota da državu koja ima problem sa natalitetom za ovu grupu neko mora da “vuče za rukav”.

👉 Da se poštuju odluke Ustavnog suda, a ne proizvoljno tumače. Da službenici čitaju zakone i odluke i ne prave greške koje se po nekoliko meseci ne rešavaju. Da se usklade akti koje imaju veze sa pronatalitetnim politikama i da ista pravila važe za sve, a da se oni koji prave greške sankcionišu.

Kao što vidite, ministre, do države je. Ne tražite krivca u ženama!

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame