Saopštenja

Nulta tolerancija na vršnjačko nasilje

U utorak je u Vladi Srbije održana Konstitutivna sednica Saveta za sprečavanje vršnjačkog nasilja. Savet u ovom trenutku čine predsednica Vlade Srbije, ministri iz različitih ministarstava, sindikati prosvetnih  radnika, predstavnici Centra za nestalu i zlostavljanu decu i Mame su zakon, kao i predstavnica UNICEF Srbija. Savetom predsedava predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, a njena zamenica je ministarka zadužena za brigu o porodici i demografiju, dr Darija Kisić. Cilj Saveta je da se postigne nulta tolerancija prema vršnjačkom nasilju. Sednice će se održavati jednom mesečno, a po potrebi i češće. 

Na Savetu se razgovaralo platformi “Čuvam te” koja je od 19. maja otvorena za sve – decu, nastavnike i roditelje, zatim o izmenama zakona i propisa, a pre svih o Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i o predlozima članova Saveta koji se mogu implementirati u kratkom i dugom roku. 


Članica Saveta ispred udruženja Mame su zakon, Tatjana Macura predstavila je ne samo predloge koje udruženje ranije dostavilo Vladi Republike Srbije, nego i predloge koji su stigli nakon javnog poziva organizacijama da naše ranije objavljene predloge upotpune ili dopune. Na prvoj sednici Saveta smo akcenat stavili na sledeće: 

  • Koko da se u predškolskom uzrastu efikasnije odgovori na slučajeve vršnjačkog nasilja i promena u ponašanju kod male dece, gde značajnu ulogu ima saradnja sa centrima za socijalni rad;
  • Kako da se odgovori na potencijalnu suspenziju učenika koji su nasilni jer cilj svakako nije da se nasilni dodatno izoluju i usmeravaju ka problematičnijim strukturama (na primer agresivne navijačke grupe), već da se radi na njihovoj reintegraciji u nenasilnu zajednicu (model koji postoji u Norveškoj);
  • Povećanje broja psihologa, pedagoga, ali i specijalnih pedagoga i angažovanje zaposlenih iz centara za socijalni rad, ali tako da se prethodno uradi analiza individualnih potreba obrazovnih ustanova;
  • Predložili smo da se rasterete zaposleni u centrima za socijalni rad, obzirom da u okviru njihovih nadležnosti postoje one koje se lako mogu preneti na jednice lokalne samouprave;
  • Istakli smo veoma važnu i značajnu ulogu razrednog starešine, sa ciljem da se njegova uloga i materijalni položaj unaprede. Kako se radi o predlogu koji je moguće implementirati u kratkom roku isti smo već danas poslali kabinetu predsednice Vlade. Dokument koji možete pogledati ovde je pripremljen u saradnji sa udruženjem Putevi edukacije, sa kojim Mame su zakon inače ima uspešnu i izuzetno plodnu saradnju;
  • Postavili smo pitanje uređenja i prepoznavanja interneta kao javnog prostora koji se ne može i ne treba ukinuti, ali koji se zbog “labavih propisa” u velikoj meri zloupotrebljava. Očigledno je da se ne možemo osloniti samo na pravila koja postoje u okviru aplikacija koje se najviše koriste, te da država mora da odgovori propisima koji bi važili na našem tržištu;
  • Podsetili smo na nalaze istraživanja “Prepoznaj nasilje, reci NE” koja pokazuju da je svaka peta devojčica i mlada devojka uzrasta od 13 do 19 godina doživela neki oblik nasilja, a da čak 74% njih nije se o tom iskustvu nikome poverilo.
  • Takođe smo podsetili da je naša ranije kampanja “Slušam, čujem, reagujem” naišla na sjajne reakcije roditelja, dece i nastavnika. Posebno nas je zabrinuo podatak iznet na sednici Saveta da roditelji sa decom u proseku dnevno razgovaraju tek 8 minuta! 

Mame su zakon su visoko transparentna organizacija i držaćemo do toga da vas kao i do sad redovno izveštavamo o ovim, ali i svim drugim aktivnostima. 

#PrepoznajNasiljeReciNE

#SlušamČujemReagujem 

#NultaTolerancijaNaVršnjačkoNasilje 

#MameSuZakon

#PuteviEdukacije 

Foto: Tanjug