Saopštenja

Pravna praznina nakon Odluke Ustavnog suda

Dana 26. maja ove godine, objavljivanjem Odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku Republike Srbije, prestala je da važi odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koja se odnosi na preduzetnice i na žene na fleksibilnim oblicima rada. Oborena odredba uređuje ostvarenje prava pomenute grupe žena na tzv. ostale naknade u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta. Ustavni sud je zaključio da je sporno trajanje tog prava za žene koje rode troje i više dece i da i ova grupa žena mora da ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju do 2 godine kao što imaju i žene iz radnog odnosa.


S obzirom da je nastala pravna praznina, te da je pomenuti zakon ušao u skupštinsku proceduru, ali još nije došao na dnevni red na sednici Narodne skupštine, predlažemo podnosiocu Zakona, odnosno Vladi, kao i narodnim poslanicima da novonastalu pravnu prazninu popune tako što će se u ovom specifičnom slučaju dozvoliti retroaktivna primena ove odredbe Zakona od 26. maja. U suprotnom novonastalu pravnu prazninu, državni službenici koji donose rešenja o iznosu ovih naknada, bi trebali da popune primenom pravila o logičkom tumačenju putem analogije, odnosno primenom odredaba Zakona o radu koja regulišu slična pitanja, a  što bi bilo komplikovanije.

Takođe, predlažemo nadležnom Ministarstvu za brigu o porodici da zbog specifičnosti situacije donese akt kojim će poučiti grupu žena oštećenu primenom neustavne odredbe o njihovim eventualnim pravima koje su dobile zahvaljujući Odluci Ustavnog suda, a posebno one koje se nakon isteka odsustva nisu vratile na rad kod poslodavca ili su dobile otkaz (žene angažovane na flekibilnim ugovorima), odnosno one koje su zatvorile svoje firme (preduzetnice)