Kampanje

Pravni tim Mame su zakon – pozitivne odluke Ustavnog suda

Pravni tim Mame su zakonUstavni sud donosi pozitivne odluke i proglašava neustavnim odredbe koje se odnose na garantovanu minimalnu naknadu tokom porodiljskog odsustva i izjednačavanja prava poljoprivrednih osiguranica sa drugim porodiljama. Takođe, član 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom biva proglašen neustavnim zbog čega porodice dece sa invaliditetom više neće birati između nadoknade zarade i nadoknade koja kolokvijalno nosi naziv tuđa nega i pomoć. Organizovali smo akciju podrške onima koji su stekli pravo na obeštećenje i formirali #PravniTimMSZ koji je potpuno volonterski odgovorio i pružio pravni savet za više od 2000 upita. U ovom periodu kreću i direktni pregovori sa predsednicom Vlade Republike Srbije, nakon čega je prihvaćena izmena Zakona koja se odnosi na majke sa visokim primanjima.

Aktivno zastupamo interese roditelja dece sa invaliditetom koji su ostali uskraćeni za obeštećenje po osnovu odluke Ustavnog suda Srbije usled nepotpune dokumentacije. Pregovori su trajali nekoliko meseci kako bi se ostvarila puna saradnja između Udruženja Mame su zakon sa jedne strane, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju sa druge strane i centara za socijlni  rad sa treće strane. #PravniTimMSZ je aktivno učestvovao u pisanju Zaključka koji je Vlada Srbije usvojila u martu 2022. Oko 200 porodica je nakon ove intervencije obeštećeno.

U decembru 2022. Ustavni sud proglašava neustavnim čl.17. st.4. Zakona zbog čega se briše odredba koja se odnosi na dužine trajanja odsustva sa posla nakon porođaja za preduzetnice, žene koje samostalno obavljaju delatnost I poljoprivredne osiguranice.

Sve aktivnosti su  finansirane iz ličnih sredstava, donacijama članova.