Kampanje

Preduzetnica mora biti zdrava

Preduzetnica mora biti zdravaPočetak sprovođenja šestomesečnog projekta #PreduzetnicaMoraBitiZdrava koji ima za cilj izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju tako da se prava onih koje samostalno obavaljaju delatnost, a koriste bolovanje radi održavanja trudnoće i primaju nadoknade u vrednosti 50% zarade izjednače sa onima koji imaju ugovor o radu i u istim okolnostima dobijaju 100% nadoknadu zarade. Projekat sprovodimo u saradnji sa inicijativom Otvoreni parlament, organizacije Crta u okviru projekta “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”.

Nakon pregovora sa ministarkom za brigu o porodici i demografiju i upućivanja predloga u skupštisku proceduru javno se oglasio predsednik države da prihvata ne samo ovu inicijativu, već i druge zahteve koje će položaj trudnica i porodilja preduzetnica učiniti ravnopravnim sa ženama koje su zaposlene kod poslodavca. Predsednik je najavio da će izmene stupiti na snagu 01. januara ili 01. marta 2023. godine.

Realizacija projekta je u toku.

Projekat je u potpunosti finansiran iz fonda Evropske unije (#EUzaTEBE).