Saopštenja

Sprovedeno istraživanje o nasilju među mladima u Beogradu

Novo istraživanje o nasilju među mladima u Beogradu pruža uvid u ozbiljnost problema s kojim se mlade devojke i devojčice danas suočavaju. Sprovedeno na uzorku mladih devojaka iz različitih osnovnih i srednjih škola u Beogradu, istraživanje je imalo za cilj bolje razumevanje stepena svesti o nasilju, dostupnosti relevantnih resursa i efikasnosti trenutnih sistema podrške.

U susret akciji „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama” ukazujemo na to da je najalarmantniji podatak iz istraživanja da skoro polovina ispitivanih devojaka (47,6%) potvrđuje da je doživela neki oblik nasilja. Analizom podataka po uzrastu primećuje se značajan porast nasilja nakon 15. godine, sa vrhuncem od 85% u uzrasnoj grupi od 19 godina. Ovo ukazuje na ozbiljan problem nasilja među mladima u istraživanom uzorku.

Rezultati istraživanja dodatno pokazuju da postoji značajan prostor za poboljšanje sistema podrške žrtvama nasilja. Iako većina ispitanih devojaka izjavljuje da bi se obratile nekome u slučaju nasilja (71,8%), postoje i one koje su nesigurne (24,1%) ili ne bi tražile pomoć (4,1%). Ova saznanja naglašavaju potrebu za jačanjem sistema podrške, kao i edukacijom mladih o dostupnim resursima i kanalima za pomoć.

Prema rezultatima, gotovo 80% mladih devojaka nije upoznato sa platformom “Čuvam te”, namenjenom pružanju podrške i zaštite mladima. Ovi podaci ukazuju na potrebu za unapređenjem informisanja mladih o postojećim resursima, uključujući kampanje na društvenim mrežama, radionice u školama i saradnju sa stručnjacima koji mogu promovisati platformu među mladima.

Istraživanje takođe ističe važnost porodičnih odnosa u suočavanju sa nasiljem. Dok većina mladih devojaka ima dobar odnos sa roditeljima, postoji i značajan broj onih koje se ne otvaraju ili ne osećaju udobno razgovarajući o ličnim problemima. Ovo ukazuje na potrebu za jačanjem porodičnih veza, promocijom otvorene komunikacije i izgradnjom poverenja.

Ukupni zaključci ovog istraživanja postavlja izazove pred lokalne zajednice, škole i institucije zadužene za zaštitu mladih. Očekujemo da će ovi rezultati inicirati dijalog i akcije usmerene ka prevenciji nasilja među mladima i pružanju odgovarajuće podrške žrtvama.