Saopštenja

Trudnice i porodilje u Skupštini Srbije u borbi za dostojanstveno porodiljsko odsustvo

U utorak u podne će narodna poslanica Tatjana Macura zajedno sa trudnicama i porodiljama predati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u skupštinsku proceduru. Dokument predstavlja skup predloga oko kojih je postignut konsenzus na otvorenim raspravama u organizaciji Pokreta centra održanim u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

Podsećamo da je poslanica Pokreta centra Macura kako u decembarskoj, tako i u junskoj raspravi u plenumu i skupštinskim odborima ukazivala na to da ne postoji “porodiljska mafija” sa kojom se Vlada Republike Srbije mora obračunati i predvidela da će biti ozbiljnih problema u primeni ovog Zakona.
Izmene koje su predlažene u okviru Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom su:

  • Da se osnovica naknade zarade obračunava tako što se zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi podeli sa 12 umesto važećim zakonom predviđenih 18 meseci.
  • Da pun mesečni iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva sa posla rada radi posebne nege deteta ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva. (Pozivamo se na Konvenciju o zaštiti materinstva po kojoj korisnica prava ne može da prima manje od ⅔ plate na koju je prijavljena.)
  • Da korisnicama iz člana 17. država isplaćuje poreze i doprinose. Takođe, i njima bi morao biti određen minimalni iznos naknade zarade. (U pitanju su nezaposlene mame, preduzetnice, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, mame koje rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu…)
  • Normirali smo da maksimalan iznos mesečne naknade zarade ne može biti veći od 5 prosečnih zarada u Republici Srbiji (do sada je bilo 3).
  • Da se roditelju koji usled zdravstvenog stanja deteta mora da odsustvuje s posla ne može uskratiti pravo na naknadu samo zato što je dete korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Jedna nadoknada ne sme isključiti drugu, niti bi roditelj trebao biti stavljen u poziciju da bira između te dve nadoknade.
  • Dodali smo član koji obezbeđuje pravo na mesečnu naknadu i majkama koje pre rođenja deteta nisu zasnovale radni odnos u visini minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zhateva. (Razlog – u praksi je izuzetno velika diskriminacija žena koje u najreproduktivnijem perioda svoga života traže posao.)
  • Da poljoprivredne osiguranice budu izjednačene sa svim drugim korisnicama – sa sadašnjih 24 meseca na 12 meseci.
  • Da pravo na nadoknadu za treće i četvrto dete u porodici važi za svu decu koja nisu napunila 10 godina. (Važi i za decu rođenu pre 01. jula 2018. godine.)
  •  Da pravo na nadokandu imaju i deca koja su rođena kao peto i svako naredno dete u porodici. Visina nadoknade je izjednačena sa nadonkadom za četvrto dete i prima se do navršenih 10 godina.
  • Da vakcinacija ne bude uslov za isplatu roditeljskog dodatka.

Mnogi drugi konstruktivni predlozi o kojima smo razgovarali sa građanima na otvorenim raspravama nažalost nisu uređeni ovim Zakonom, te zbog toga ovde nisu pomenuti. Mi ćemo svakako proširiti raspravu i u vezi sa tim predlozima i predložiti i ostale izemene zakona blagovremeno.

U nastavku ovog saopštenja možete naći predlog koji će narodna poslanica zajedno sa trudnicama i porodiljama predati u skupštinsku proceduru u utorak u podne, nakon čega će održati konferenciju za medije.

U utorak u poslepodnevnim časovima održaće se i protestna šetnja trudnica i porodilja uz podršku svih zainteresovanih građana, civilnih i političkih organizacija. Zahtevi protestne šetnje sadržani su u ovom zakonskom predlogu.

Iako su se Tatjana Macura i Pokret centra založili da ovakav zakonski predlog bude najbolji mogući skup konstruktivnih ideja građana koji će biti predstavljen širokoj javnosti, a zatim je Macura i zakazala skup i pomogla u samoj organizaciji događaja, protestna šetnja će biti stranački neobojena, građanska, sa jedinim ciljem da Ministarstvo za rad i Vlada Republike Srbije razmotre zahteve jedne od najosetljivijih društvenih grupa, a koji se nalaze u formi zakonskog predloga u okviru akcije #MameSuZakon.

Okupljanje će biti na Trgu Nikole Pašića od 17 časova, a protestna šetnja će ići trasom od Trga Nikole Pašića, preko Bulevara Kralja Aleksandra i Kneza Miloša, do zgrade Vlade Republike Srbije ispred koje će zahtevi biti javno predstavljeni okupljenim građanima.

Predlog izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci