Каква права имају мајке предузетнице током трудничког и породиљског одсуства са посла?

Home  »  СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  »  Каква права имају мајке предузетнице током трудничког и породиљског одсуства са посла?
Sep 21, 2018 No Comments ›› mamesuzakon

Трећа по реду отворена расправа у организацији Покрета центра о Закону о финансијској подршци породици са децом одржана је вечерас у Крагујевцу. Учесници расправе подржали су предложене измене из предстваљеног Нацрта предлога, с тим што су се посебно осврнули на две угрожене категорије жена – предузетнице и жене које немају држављанство, а чија су деца држављани Републике Србије.

Ирена С., предузетница која има фирму регистровану за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, говорила је о томе како себи није могла да дозволи луксуз да фирму стави у статус мировања како не би остала без било какве надокнаде. Иако се одлучила на овај храбар потез, применом овог Закона она ће ипак бити оштећена у периоду одсуства са посла ради неге детета и према процени Секретаријата за социјалну заштиту примаће само између 1.700 и 2.500 динара месечно, док ће у исто време морати да уплаћује доприносе.

Са друге стране, предузетница Марија Ј., власница књиговодствене агенције која послује 14 месеци, одлучила је да своју фирму стави у статус мировања због тога што је принуђена да користи трудничко одсуство. У периоду док јој се фирма налази у статусу мировања њој се неће евидентирати радни стаж, а надокнада коју ће примати приликом одсуства са посла ради неге детета биће значајно умањена због малог броја месеци који улазе у просек за обрачун надоканда.

Учесници расправе су се сложили око тога да се о предузетницама које планирају проширење породице у јавноси јако мало или нимало не говори, да у овом Закону готово да нису препознате. Обе су се на предузетништво одлучиле управо због тога што су приликом тражења запослења, на разговорима за посао биле дискриминисане и практично су биле принуђене на овај потез, а сада су у ситуацији да их уместо потенцијалних послодоваца дискриминише управо држава.

Марија Дражовић, представница Невладине организације Праxис, осврнула се и на проблем мајки које су без држављанства или су у ризику од апатридије, односно деце ових мајки у погледу остваривања права на родитељски додатак. Закон је искључио могућност да, у случају када је мајка без држављанства, право на родитељски додатак може остварити отац детета уколико су испуњени остали услови. Да је оваква формулација дискриминаторна, односно да су неоправдано доведена у неједнак положај деца чије су мајке без држављанства у односу на децу чије су мајке српске држављанке или странкиње, потврдио је и Уставни суд испитујући уставност одредби закона којима је уређено ово право. С обзиром да се ради о мерама популационе, али и социјалне политике, као и да је крајњи корисник ових мера дете, поставља се питање зашто се деца различито третирају у погледу држављанског статуса њихових мајки. Навела је да је међу мајкама без држављанства велики број жена које су рођене на територији Косова и Метохије и да услед околности да су многе матичне књиге уништене или недоступне оне сада морају да доказују држављански статус. Иако годинама живе на територији Србије у браку са нашим држављанима, њихова деца, иако држављани, не могу уживати подршку предвиђену законом. Закон ову групу уопште не познаје.

Опште је запажање учесника расправе је да је Закон у великој мери дискриминаторски, а на шта је у неколико наврата упозоравала и Повереница за заштиту равноправности.

Последња отворена расправа у организацији Покрета центра одржаће се сутра у Нишу, у просторијама МЗ Божидар Аџија са почетком у 17 часова. Коначан Предлог биће предат у скупштинску процедуру у уторак, 25. септембра у подне.

Покрет центра
20. септембра 2018. године

Leave a Reply