Где су од Нацрта до Предлога измене и допуне Закона нестале казнене одредбе?

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Где су од Нацрта до Предлога измене и допуне Закона нестале казнене одредбе?
Jun 7, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Од Нацрта до Предлога закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом изгубио се члан којим су предвиђене казне за пропусте које направе службеници, њихови надређени и институције у примени овог Закона.

Удружење “Маме су закон” пита министра Ратка Дмитровића где се изгубио члан 13. из Нацрта закона о којем је вођена јавна расправа?

Подсећамо надлежно министарство за бригу о породицу да смо својевремено похвалили овај потез јер сматрамо да је недопустиво да државни службеници без било каквих последица праве пропусте у раду на штету породиља.

Татјана Мацура, председница Удружења “Маме су закон” и народна посланица у XИ сазиву парламента подсећа на две ситуације које су последица немара службеника: “Прва је она која се тиче породиља чији су послодавци користили подршку државе за отклањање последица пандемије чиме им је било омогућено одложено плаћање пореза И доприноса због чега су службеници који израђују решења породиљама овај период рачунали тако да изгледа као да породиља у том периоду није радила. Друга се тиче жена које су преко 6 месеци провеле у националној служби за запошљавање – наиме, послодавци који запосле лице са бироа бивају ослобођени плаћања намета на зараде у наредних 12 месеци, док те обавезе на себе преузима држава и по истом принципу као у претходном примеру породиљама је рачунато као да у тим месецима нису радиле. За оба пропуста одговорни су они који примењују прописе, казне за њих нема, а последице трпе само породиље.”

Удружење “Маме су закон” упутиће и овај амандман народним посланицима, односно захтеваћемо да се члан који је постојао у Нацрту који је достављен на јавну расправу врати. Сматрамо да је веома важно увести и индивидуалну одговорност на нивоу службеника и њихових надређених, као и одговорност институција система.

Leave a Reply