Saopštenja

Gde su od Nacrta do Predloga izmene i dopune Zakona nestale kaznene odredbe?

Od Nacrta do Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom izgubio se član kojim su predviđene kazne za propuste koje naprave službenici, njihovi nadređeni i institucije u primeni ovog Zakona.

Udruženje “Mame su zakon” pita ministra Ratka Dmitrovića gde se izgubio član 13. iz Nacrta zakona o kojem je vođena javna rasprava?

Podsećamo nadležno ministarstvo za brigu o porodicu da smo svojevremeno pohvalili ovaj potez jer smatramo da je nedopustivo da državni službenici bez bilo kakvih posledica prave propuste u radu na štetu porodilja.

Tatjana Macura, predsednica Udruženja “Mame su zakon” i narodna poslanica u XI sazivu parlamenta podseća na dve situacije koje su posledica nemara službenika: “Prva je ona koja se tiče porodilja čiji su poslodavci koristili podršku države za otklanjanje posledica pandemije čime im je bilo omogućeno odloženo plaćanje poreza I doprinosa zbog čega su službenici koji izrađuju rešenja porodiljama ovaj period računali tako da izgleda kao da porodilja u tom periodu nije radila. Druga se tiče žena koje su preko 6 meseci provele u nacionalnoj službi za zapošljavanje – naime, poslodavci koji zaposle lice sa biroa bivaju oslobođeni plaćanja nameta na zarade u narednih 12 meseci, dok te obaveze na sebe preuzima država i po istom principu kao u prethodnom primeru porodiljama je računato kao da u tim mesecima nisu radile. Za oba propusta odgovorni su oni koji primenjuju propise, kazne za njih nema, a posledice trpe samo porodilje.”

Udruženje “Mame su zakon” uputiće i ovaj amandman narodnim poslanicima, odnosno zahtevaćemo da se član koji je postojao u Nacrtu koji je dostavljen na javnu raspravu vrati. Smatramo da je veoma važno uvesti i individualnu odgovornost na nivou službenika i njihovih nadređenih, kao i odgovornost institucija sistema.