Saopštenja

Mame su zakon na sastanku sa poslaničkim klubom Moramo – Zajedno

Mame su zakon - poslanicki klub Moramo zajednoDanas smo se u Narodnoj skupštini sastale sa narodnim poslanicima kluba Moramo – Zajedno i članovima stranke Zajedno, kao i sa njihovom odbornicom iz Skupštine Grada Beograda.

Razgovarali smo o problemima na koje nailaze trudnice i porodilje koje samostalno obavljaju delatnost, odnosno preduzetnice.

“Naši poslanici i odbornici zastupaće interese svih ranjivih kategorija, a posebno budućih majki i porodilja kroz konkretne predloge koje će uputiti Skupštini Republike Srbije na osnovu konsultacija sa Udruženjem Mame su zakon. I bićemo uporni, koliko to ova naročito važna grupa zaslužuje”, istakli su narodni poslanici.

Mi im se zahvaljujemo na prijemu, odvojenom vremenu, pažnji i prilici da predstavimo predloge za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje i Zakona o radu.

 

#IPreduzetniceSuMame

#PreduzetniceSuZakon

#MoramoZajedno

#MameSuZakon