Saopštenja

Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija

Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija

Udruženja Mame su zakon projekat “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija” realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

Cilj nam je da se prava trudnica i majki koje su angažovane na ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, ugovoru o delu, ugovoru o stručnom osbosobljavanju i usavršavanju, ugovoru o dopunskom radu, autorskim delu i drugim fleksibilnim ugovorima izjednače sa pravima koja uživaju trudnice i majke koje su sa poslodavcem potpisale ugovor o radu. 

Na sledećem linku nalazi se upitnik koji želimo da dođe do što većeg broja žena koje su u ovom trenutku ili su nekada bile angažovane na nekom od fleksibilnih ugovora: http://shorturl.at/bR157

Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorno Udruženja Mame su zakon i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

 

#MameSuZakon

#PokretPolet

#EUzaTebe