Saopštenja

Neobavešteni državni organi odbijali da prime zahteve majki koje su rodile decu sa invaliditetom

“Ne primamo zahteve, ni dokumentaciju”, “Nemate pravo na tuđu negu i pomoć ako primate naknadu zarade”, “Čekamo 1. jul”, “Nismo znali da je taj član izbačen iz zakona”  ovo su samo neki od odgovora neobaveštenih državnih organa koje su dobile majke dece sa invaliditetom koje su se posle 5. juna obratile državnim organima sa zahtevom da njihovo dete ostvari dugo očekivano pravo na tuđu negu i pomoć.

Naime, odredba člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a koja je majke uslovljavala da biraju između dva prava (prava na naknadu zarade i prava na pomoć i negu drugog lica, odnosno tuđu negu i pomoć) Odlukom Ustavnog suda je proglašena neustavnom i stupila je na snagu 5. juna. To znači da dete sada može da prima TNP i pored toga što su se majke odlučile na naknadu zarade. Istovremeno skrećemo pažnju majkama da što pre podnesu novi zahtev za TNP, jer se ostvarenje tog prava računa od trenutka podnošenja zahteva.

Udruženje “Mame su zakon” apeluje na državne organe da ne vraćaju majke kući sa objašnjenjem da to pravo nemaju ili da treba da sačekaju 1. jul i stupanje na snagu izmena Zakona, već da im dopuste da zahteve podnesu.

Takođe, pozivaju sve majke čijoj je deci posle 1. jula 2018. godine prestalo pravo na TNP ili koje nisu mogle da podnesu zahtev (jer su se odlučile na naknadu zarade jer je ona u tom trenutku bila veća) da se jave Udruženju na mejl adresu pravnitim.msz@gmail.com kako bi ih poučile o pravu na obeštećenje.