Saopštenja

TREĆA SEDNICA SAVETA ZA BORBU PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

Danas je održana Treća sednica Saveta za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Sednici su ispred Mame su zakon prisustvovale Tatjana Macura, predsednica Udruženja i Aleksandra Krstić Jović iz Udruženja Putevi edukacije.

Nakon usvajanja Zapisnika sa Druge sednice Saveta, analizirana je mapa puta sa kratkim, srednjim i dužim rokom, kao i izveštaji o radu Radne grupe za bezbednost dece na internetu i izveštaj o prijavama nasilja pristiglim preko platforme “Čuvam te”.

Platforma “Čuvam te” otvorena je za širu upotrebu 19. maja. Izveštaj pokazuje da je najveći broj prijava pristigao iz školskog okruženja (oko 64%), da veliki broj prijava nije anoniman, ali i koliko ima zatvorenih i otvorenih slučajeva.

Predstavnice Mame su zakon ocenile su platformu kao veoma koristan alat koji bi se mogao još više promovisati i koji bi mogao da bude otvoren i za prijave koje imaju veze da decom predškolskog uzrasta.

Kroz prikazane statističke podatke moguće je zaključiti koje institucije sistema pokazuju visoku efikasnost, ali i koje to ne pokazuju, što je, između ostalog, posledica i preopterećenosti samih institucija (kao što je slučaj sa CSR).

Mame su zakon predložile su da se uz statističke podatke dostavi i izveštaj koji bi pružio dodatnu analizu u vidu zaključka o kakvim se slučajevima nasilja radi kako bi i predlozi Saveta bili konkretniji, primenljiviji i jasniji.

#ČuvamTe #NultaTolerancijaNaNasilje #VršnjačkoNasilje #StopNasilju #SlušamČujemReagujem #PrepoznajNasiljeReciNE