Saopštenja

Verujem ti! Novi projekat Mame su zakon!

Udruženje Mame su zakon će u narednom periodu sprovesti projakat „Verujem ti!” koji ima za cilj da se u većoj meri razviju poverenje i podrška između tinejdžera i roditelja. Ovaj projekat realizujemo uz podršku Grada Beograda, sa ogrmonom nadom de ćemo kao i ranije naići na dobru saradnju sa nastavnicima, roditeljima, devojčicama i devojkama u osnovnim i srednjim školama u Beogradu.

Za analizu trenutnog stanja pomoći će nam upitnik i fokus grupe, te računamo i na vašu podršku kada je ova važna tema u pitanju. Molimo vas da ovaj upitnik pronađe put do devojčica ili devojaka koje žive na teritoriji Grada Beograda, a koje imaju između 13 i 19 godina, te da ih zamolite da nam potpuno anonimno odgovore na postavljena pitanja. 

UPITNIK SE NALAZI OVDE

Dobijene rezultate uporedićemo sa rezultatima istraživanja “Prepoznaj nasilje, reci – NE!” koje smo sproveli u junu 2021. godine, nakon čega je nastala brošura “Slušam, čujem, reagujem!”.

Nove zaključke ćemo predstaviti tokom “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama”, a pripremićemo i informativne sadržaje prilagođene društvenim mrežama  i neposrednom kontaktu sa decom, roditeljima i nastavnicima.

Da bismo stvorili društvo koje je zaista nulto tolerantno na nasilje moramo naučiti da nasilje prepoznamo, osnažimo se da nasilje prijavimo i da razvijemo visok stepen poverenja i podrške u krugu najbližih, pre svega porodice. Prvi korak je da detetu kažemo – verujem ti!