Saopštenja

Tresla se gora, rodio se miš!

Tako bi verovatno mogla da zvuči najava odluke koju je Ustavni sud Srbije doneo u vezi sa ocenom ustavnosti manjeg broja odredbi iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na nedavno održanoj 17. sednici.

Podsećamo vas da je ocenu ustavnosti ovog Zakona tražila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kao i više od 30 narodnih poslanika na osnovu zahteva upućenog od strane udruženja Mame Su Zakon u februaru 2019. godine.

Na odluku Ustavnog suda Srbije smo dugo čekali, u nekoliko navrata smo tražili uvid u predmet i upućivali im urgencije. Nakon 22 meseca od podnošenja Predloga za ocenu ustavnosti dobili smo najblaže rečeno jednu banalnu odluku.

Iako ćemo na konačnu objavu odluke u Službenom glasniku morati da sačekamo šest meseci, prema onome što se može videti u saopštenju Ustavnog suda Srbije, za ovaj sud je sporan samo tretman onih žena koje su se porodile u Srbiji a registrovane su kao poljoprivredne osiguranice.

S tim u vezi pretpostavljamo da će do izmena doći samo u delu koji se tiče broja meseci koji ulaze u obračun nadoknade koje porodilja prima tokom odsustva sa posla. Na osnovu ostalih odredbi i statusa drugih porodilja pretpostavljamo da će se u ovom slučaju broj meseci koji ulazi u obračun nadoknade smanjiti sa 24 na 18, čime će broj meseci za sve osebe na koje se odnosi ovaj Zakon biti isti.

Tatjana Macura, osnivačica udruženja Mame su zakon podseća na sledeće: “Od izuzetne je važnosti da napomenemo i da ne zaboravimo da ovo neće rešiti probleme koje trudnice i porodilje imaju sa primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a najavljene izmene možemo posmatrati kao gašanje šumskog požara kanticom vode. Ustavni sud se oglasio samo kada je u pitanju diskriminacija poljoprivrednih osiguranica, ali je odbio ili uopšte nije odlučivao o ustavnosti odredbi koje se tiču majki dece sa invaliditetom, majkama koje imaju manje od 18 meseci radnog staža, trudnicama koje moraju da održavaju trudnoću, preduzetnicama, majkama koje su rodile više od četvoro dece.”

#MameSuZakon
#MameNisuSame
#MameSuLjute

Tatjana Macura, osnivačica udruženja “Mame su zakon”